TILMELDINGS OG BETALINGSBETINGELSER | CARMOHN STUDIO

 


 

 

TILMELDINGEN ER BINDENDE, HVILKET BETYDER AT DU OGSÅ HÆFTER FOR BETALINGEN.

 

 

ANNULERING AF TILMELDING KAN SE OP TIL 14 DAGE FØR KURSUSSTART, OG SKAL FORETAGES PR. MAIL TIL:  

kurser@dd-fsa.dk

 


 

 

Kursustilmelding skal fortages via vores tilmeldingsmoduler på hjemmesiden. Tilmeldingen er bindende, hvilket betyder at du også hæfter for betalingen.

 

Du vil modtage en tilmeldings bekræftelse kort efter din tilmelding. Modtager du ikke din bekræftelse via mail senest næste dag, har du pligt til at rette henvendelse til Carmohn Studio og gøre opmærksom på dette. Du har ligeledes pligt til at tjekke, at din bekræftelse ikke er landet i dit spamfilter.

Tilmeldingen kan annulleres op til 14 dage før kursusstart.

 

Når plads gives til det pågældende kursus, bliver en pladsbekræftelse samt faktura sendt pr. mail til kursusdeltageren.

 

Efter aftale med Carmohn Studio, kan betalingen opdeles i rater. Denne aftale skal dog være på plads, inden man tilmelder sig på hjemmesiden.

 

Uanset om plads er givet eller ej, om betalingen er gennemført eller ej, er det stadig fristen på 14 dage før kursusstart, som gælder for annullering af tilmeldingen. Hvis fakturaen allerede er betalt, men fristen på 14 dage er overholdt, tilbagebetales beløbet straks. Sker annullering af tilmeldingen efter fristen på de 14 dage før kursusstart, falder hele beløbet til betaling. En undtagelse til denne regel er, hvis pladsen kan videregives til venteliste. Tilmelder du dig et kursus inden for 14 dage før kursusstart, anses tilmeldingen som bindende i alle forhold.

 

Annullering af tilmelding skal foretages pr. mail, til kurser@dd-fsa.dk

 

Som kursist har du pligt til at kontrollere din fakturas betalingsdato samt, at betale din faktura inden betalingsfristens udløb. Er betalingsfristen overskredet, bliver kursisten pålagt et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker, samt rente i henhold til gældende lovgivning.

 

Carmohn Studio forbeholder sig retten til, at aflyse et kursus, f.eks. p.g.a. manglende tilmelding, sygdom eller lign. I dette tilfælde tilbagebetales det fulde beløb straks. Carmohn Studio forbeholder sig også retten til at afslutte kursusforløbet før tid, for enkelte personer, hvis Carmohn Studio skønner personen uegnet til opgaverne. I dette tilfælde tilbagebetales evt. resterende kursusgebyr.

 

Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Er du i tvivl om ovenstående, skal du kontakte Carmohn Studios administration, inden tilmeldingsformularen udfyldes, således at du er fuldstændigt indforstået omkring alle betingelser. Når du accepterer tilmeldings- og betalingsbetingelserne i tilmeldingsformularen, erklærer du dig samtidig indforstået med samtlige tilmeldings- og betalingsbetingelser.

 

Bortvisning kan ske umiddelbart i tilfælde af voldelig adfærd, tyveri eller lignende, uden tilbagebetaling af kursusgebyr. Log ind